ПОСТАНОВИ

Верховна Рада України:

► Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), парламентів та урядів держав – членів цієї міжнародної організації про необхідність позбавлення російської федерації членства в ЮНЕСКО, 28.07.2023

Про призначення у 2022 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, 01.12.2022

► Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання джерел інформації держави-агресора або держави-окупанта в освітніх програмах, в науковій та науково-технічній діяльності,01.12.2022

Про прийняття за основу проекту Закону України про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки, 04.11.2022

Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) щодо позбавлення Російської Федерації статусу держави – члена ЮНЕСКО, 31.05.2022

► Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік, 01.12.2021

► Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти і науки, 03.11.2021

► Про прийняття за основу проекту Закону України про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, 21.07.2020

► Про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, 13.07.2020

► Про створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів, 05.06.2020

► Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом, 04.02.2020

► Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності, 04.02.2020

► Про проведення парламентських слухань на тему: “Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні”, 12.11.2019

► Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, 05.02.2019

► Про Премію Верховної Ради України молодим ученим, 05.02.2019

► Про проведення парламентських слухань на тему: “Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки”, 05.02.2019

► Про призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, 17.01.2019

► Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік, 15.01.2019

► Про призначення у 2018 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, 11.07.2018

► Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав, 15.05.2018

► Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 5 Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату, 13.03.2018

► Про прийняття за основу проекту Закону України про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав, 01.03.2018

► Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій, 27.02.2018

► Про проведення парламентських слухань на тему: “Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку”, 08.02.2018

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік, 11.07.2018

► Про проведення парламентських слухань на тему: “Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку”, 08.02.2018

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік, 19.12.2017

Про прийняття за основу проекту  Закону України про внесення  змін до деяких законодавчих актів України  щодо спрощення ведення бізнесу  та залучення інвестицій емітентами  цінних паперів, 20.06.2017

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія інноваційного  розвитку України на 2010-2020  рр. в умовах глобальних  проблем », 21.10.2010

Про дотримання законодавства з розвитку  науково-технічного потенціалу  та інноваційної діяльності в Україні, 16.06.2004

Про Концепцію науково-технологічного  та інноваційного розвитку України, 13.07.1999

 

Кабінет Міністрів України:

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 і від 22 серпня 2018 р. № 641, 09.05.2023

► Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Корейської Народно-Демократичної Республіки про створення міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, 30.12.2022

Про зміну складу Національної ради з питань розвитку науки і технологій, 06.12.2022

►  Про вихід з Угоди про заснування Міжнародного центру наукової та технічної інформації, 18.11.2022

► Про затвердження Порядку надання повної або часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних (промислових) парків, 28.10.2022

► Про затвердження Порядку надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних (промислових) парків та/або забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних (промислових) парків, 28.10.2022

► Про включення індустріального парку “Володимир” до Реєстру індустріальних (промислових) парків, 08.10.2022

Про затвердження Порядку використання учасником індустріального (промислового) парку вивільнених від оподаткування коштів на розвиток його діяльності в межах індустріального (промислового) парку, 30.09.2022

Про затвердження Положення про Національну електронну науково-інформаційну систему, 27.09.2022

Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики, 27.08.2022

Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості, 02.08.2022

►  Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів, 12.07.2022

Про реалізацію експерименту з організації навчання осіб за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій “Старт в ІТ”, 24.06.2022

Про реалізацію експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в сфері інформаційних технологій, 24.06.2022

Деякі питання центрів колективного користування науковим обладнанням, 21.06.2022

Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок, 31.05.2022

Про денонсацію Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки, 19.04.2022

Про денонсацію Угод у галузі освіти і науки з Республікою Білорусь, 09.04.2022

Про денонсацію Угод в галузі освіти і науки з Російською Федерацією, 24.03.2022

Про затвердження Порядку ведення Реєстру індустріальних (промислових) парків, 19.01.2022

Про затвердження Порядку розгляду документів про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків, 19.01.2022

Деякі питання державної фінансової підтримки проектів (програм) транскордонного співробітництва, 22.09.2021

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення біокластера “Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій”, 18.08.2021

Щодо сприяння впровадженню технологічного підходу “Індустрія 4.0” в Україні, 21.07.2021

Про затвердження методології розрахунку обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, 07.07.2021

Про утворення державного підприємства “Національний фонд інвестицій України”, 31.03.2021

Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках, 24.03.2021

Про затвердження плану заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму, 02.03.2021

Про затвердження Порядку формування і ведення ліцензійного реєстру, 26.08.2020

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках, 05.08.2020

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, 22.07.2020

Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів, 15.07.2020

Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2020 році, 08.07.2020

Про внесення змін до Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України, 03.06.2020

Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, 15.04.2020

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Національній академії наук для підтримки розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень, 25.03.2020

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, 03.03.2020

Про внесення змін до Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, 12.02.2020

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, 24.01.2020

Про затвердження Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, 24.01.2020

Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок, 27.12.2019

Про продовження реалізації експериментального проекту з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, 27.12.2019

Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності, 24.12.2019

Деякі питання транскордонного, міжрегіонального, прикордонного співробітництва та участі України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону, 24.12.2019

Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер, 04.12.2019

Про затвердження Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України, 04.12.2019

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, 27.11.2019

Про затвердження Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, 20.11.2019

Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках, 15.11.2019

Про затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету, 21.08.2019

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти, 10.07.2019

Про припинення для України дії Угоди про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів, 24.04.2019

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовку наукових кадрів та фінансову підтримку розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку, 17.04.2019

Про умови оплати праці працівників дирекції Національного фонду досліджень України, 17.04.2019

► Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України для забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій, 12.12.2018

► Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім електронних довірчих послуг) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, 31.10.2018

► Про затвердження Угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в сфері освіти, науки, молоді та спорту, 06.06.2018

► Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи для забезпечення статутної діяльності, 30.05.2018

► Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Австрія про співробітництво у галузях освіти, науки і культури, 05.12.2018

► Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, 07.02.2018

► Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України, 11.01.2018 

► Про утворення Ради з розвитку інновацій, 25.10.2017

► Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017 – 2021 роки, 18.10.2017

Про внесення змін до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, 07.06.2017

► Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, 05.04.2017 

Деякі  питання реалізації спільного з  Міжнародним банком реконструкції  та розвитку інвестиційного проекту “Проект доступу до довгострокового фінансування”, 14.02.2017

Деякі  питання визначення середньострокових  пріоритетних напрямів інноваційної діяльності  загальнодержавного рівня на 2017-2021  роки, 28.12.2016

Деякі  питання виконання Рамкової програми  Європейського Союзу з досліджень  та інновацій “Горизонт 2020”, 30.11.2016

► Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України, 19.10.2016

Про освіту  Офісу по залученню і  підтримці інвестицій, 19.10.2016

Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель і проведення авторизації електронних майданчиків, 24.02.2016

Про затвердження плану заходів щодо реалізації  Концепції реформування державної  політики в інноваційній сфері на  2015-2019 роки, 04.06.2015

Про затвердження Порядку відновлення, ремонту, модернізації, збільшення встановленого ресурсу та терміну служби (зберігання) озброєння, військової та спеціальної техніки, з якими не здійснюється авторський нагляд, 25.03.2015

Про затвердження Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та / або їх складових, 22.05.2013

Про затвердження Порядку реєстрації технологій  та їх складових, створених або  придбаних за бюджетні кошти  або створені або придбані  підприємствами державної форми власності, 03.07.2013

Про затвердження Порядку здійснення контролю  за виплатою винагороди авторам  технологій, 22.05.2013

Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, отриманих  в результаті трансферу технологій,  створених за рахунок коштів  державного бюджету, 22.04.2013

Про внесення  змін до Порядку державної  реєстрації інноваційних проектів  і ведення Державного реєстру інноваційних проектів, 06.06.2012

Про затвердження Програми розвитку інвестиційної  та інноваційної діяльності в  Україні, 02.02.2011

Про затвердження Національного стандарту N 4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», 03.10.2007

Деякі  питання реалізації Закону України  «Про державне регулювання діяльності  у сфері трансферу технологій», 01.08.2007

Про схвалення Концепції Державної програми  прогнозування науково-технологічного  розвитку на 2008-2012 рр., 13.04.2007

Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти  інтелектуальної власності, 23.12.2004

Про затвердження Порядку виконання державного  контролю за міжнародними передачами товарів  подвійного використання, 28.01.2004

Про затвердження Порядку створення державного контролю за міжнародними передачами товарів  військового призначення, 20.11.2003

Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт  і дисертацій, 31.03.1992