ЗАКОНИ УКРАЇНИ

► Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, 12.01.2023

► Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо Національного фонду досліджень України,13.12.2022

► Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях,13.12.2022

Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво, 19.06.2022

Про ратифікацію Договору гарантії (Проект “Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ “Укргідроенерго”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Договору гарантії (Проект “Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ “Укргідроенерго”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій, 22.05.2022

►  Про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, і Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії, з іншої сторони, про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій “Горизонт Європа” та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021-2025), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій “Горизонт Європа”, 03.05.2022  

Про внесення змін до Закону України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління, 15.12.2021 

Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі “Креативна Європа” (2021-2027), 15.12.2021

Про публічні електронні реєстри, 18.11.2021

Про внесення змін до Закону України “Про індустріальні парки” та деяких інших законодавчих актів України щодо залучення інвестицій у промисловий сектор економіки шляхом стимулювання створення індустріальних парків, 07.09.2021

Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності та розвитку наукових парків, 07.09.2021

Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Європейським Союзом про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво, 15.07.2021

Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, 15.07.2021

Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності, 15.06.2021

Про внесення змін до статті 3 Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, 29.01.2021

Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні, 17.12.2020

Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності, 06.06.2020

Про внесення зміни до розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту” щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів наук, 04.06.2020

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні, 20.09.2019

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, 25.04.2019

Про ратифікацію Угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій між Урядом України та Урядом Держави Катар, 28.02.2019

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про взаємне сприяння та захист інвестицій, 06.09.2018

Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”, 04.09.2018

Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав, 15.05.2018

Про ратифікацію Додаткового протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про сприяння та взаємний захист інвестицій, 04.10.2017

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про співробітництво в галузі освіти і науки, 07.06.2017

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про науково-технологічне співробітництво, 17.05.2017

Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України в Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт  2020”, 15.07.2015

Про наукову і науково-технічну діяльність, 26.11.2015

Про внесення змін до Закону України  «Про державне регулювання діяльності  у сфері трансферу технологій», 02.10.2012

Про стимулювання інвестиційної діяльності в  пріоритетних сферах економіки з  метою створення нових робочих місць, 06.09.2012

Про індустріальні парки, 21.06.2012

Про наукові парки, 25.06.2009

Про науковий парк «Київська політехніка», 22.12.2006

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій, 14.09.2006

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування операцій, пов’язаних з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва), 06.07.2005

Про вседержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій, 09.04.2004

Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, 20.02.2003

► Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні, 8.09.2011

Про інноваційну діяльність, 04.07.2002

Про приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, 20.09.2001

Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, 20.09.2001

Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, 20.09.2001

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, 11.07.2001

Про приєднання України до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазького акта, прийнятого 28 листопада 1960 року, і Женевського акту, прийнятого 2 липня 1999), 17.01.2002

Про захист економічної конкуренції, 11.01.2001

Про ратифікацію Угоди про співробітництво з питань припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності, 21.09.2000

Про ратифікацію Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень, 21.09.2000

Про приєднання України до Ніцької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, 01.06.2000

Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, 01.06.2000

Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, 23.03.2000

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних  парків, 16.07.1999

Конституція України, 28.06.1996

Про охорону прав на зазначеним походження товарів, 16.06.1999

Про кінематографію, 13.01.1998

Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем, 05.11.1997

Про видавничу справу, 05.06.1997

Про рекламу, 03.07.1996

Про захист від недобросовісної конкуренції, 07.06.1996

Про захист від недобросовісної конкуренції, 07.06.1996

Про режим іноземного інвестування, 19.03.1996

Про затвердження Правил складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, 28.07.1995

Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року зміненого 2 жовтня 1979), 31.05.1995

Про наукову і науково-технічну експертизу, 10.02.1995

Про внесення змін до Цивільного кодексу Української РСР, 04.02.1994

Про державну таємницю, 21.01.1994

Про авторське право і суміжні права, 23.12.1993

Про телебачення і радіомовлення, 21.12.1993

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, 15.12.1993

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, 15.12.1993

Про охорону прав на промислові зразки, 15.12.1993

Про Антимонопольний комітет України, 26.11.1993

Про науково-технічну інформацію, 25.06.1993

Про охорону прав на сорти рослин, 21.04.1993

Про інформацію, 02.10.1992

Про інвестиційну діяльність, 18.09.1991

Про зовнішньоекономічну діяльність, 16.04.1991

Про підприємництво, 07.02.1991