Інші документи

Указ Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України «Про створення Фонду підтримки патентування перспективних вітчизняних винаходів в іноземних державах», 7.10.2011

Про створення та розвитку Національної мережі трансферу технологій NTTN державними та недержавними суб’єктами трансферу технологій, 19.01.2010

Про затвердження Методики проведення експертизи стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності вседержавного рівня, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за № 55/8654, 23.12.2003

Указ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок виконання моніторингу виконання інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків», 17.04.2003

Указ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил складання та подання заявок на винахід та заявок на корисну модель», 22.01.2001