Аналітичні матеріали щодо відкритих інновацій

Дослідження щодо європейського підходу відкритих інновацій для залучення потенціалу регіональних інституцій та бізнесу на надання допомоги та консультацій підприємцям, науковим організаціям і окремим дослідникам

  1. Дослідження щодо європейського підходу відкритих інновацій для залучення потенціалу регіональних інституцій та бізнесу на надання допомоги та консультацій підприємцям, науковим організаціям і окремим дослідникам
  2. Тенденції та механізми сприяння розвитку інновацій в зарубіжних країнах
  3. Університети як ключова складова інноваційної економіки
  4. Дослідження діяльності вітчизняних ЗВО, наукових установ та підприємств щодо наукової діяльності, організації трансферу знань та відкритих інновацій
  5. Бар’єри та проблеми у сфері відкритих інновацій
  6. Пропозиції щодо вдосконалення механізмів реалізації державної політики у науково-інноваційній сфері, моніторингу результативності інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій

 

Проєкт показників для якісної та кількісної оцінки трансферу знань і технологій та відкритих інновацій

Рекомендації щодо розвитку регіональної та міжрегіональної інноваційної інфраструктури пілотних регіонів (Київський, Харківський, Південний)

Методичні рекомендації щодо створення та діяльності центрів трансферу технологій