Накази

Укази Президента України:

Про призначення державних стипендій видатним діячам науки, 09.12.2022

Про деякі заходи щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту, 03.12.2021

Про міжнародний конкурс наукових, науково-технічних розробок та інноваційних проектів «МІСТ ПАТОНА. PATON BRIDGE», 14.10.2021

Про деякі питання підтримки розвитку освіти, науки та спорту, 02.06.2021

Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії в Україні, 03.09.2020

Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму, 18.08.2020

Про Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, 06.11.2018

Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, 29.09.2017

Про затвердження Положення про Державну службу  інтелектуальної власності України, 08.04.2011

Питання Державної служби інтелектуальної власності України, 08.10.2013

Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, 08.04.2011

Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, 09.04.2011

Про фінансову підтримку інноваційної діяльності  підприємств, які мають  стратегічне значення для економіки  і безпеки держави, 20.04.2004

Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні, 27.04.2001

Міністерство освіти і науки України:

► Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу молодіжних науково-технічних проєктів «InventorUA», 15.06.2023

Про затвердження Положення про спеціалізовану науково-технічну раду МОН з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів, 02.06.2021

Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, 06.04.2020

Про затвердження Положення про конкурсну комісію з відбору претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні, 28.12.2019

Деякі питання формування Переліку наукових фахових видань України, 04.11.2019

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, 23.09.2019

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, 23.09.2019

Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії, 22.04.2019

Про затвердження Положення про Комісію Міністерства освіти і науки України з відбору претендентів на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим, іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук та розгляду наукових звітів стипендіатів, 19.04.2019

Про внесення змін до Положення про Національну освітню електронну платформу, 19.04.2019

Про затвердження Порядку забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних, 27.02.2019

Порядок ведення Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання, 13.11.2018

Порядок вирішення питань щодо надання науковому об’єкту (позбавлення наукового об’єкта) статусу такого, що становить національне надбання, 13.11.2018

Деякі питання наукових об’єктів, що становлять національне надбання, 13.11.2018

Положення про експертну комісію з проведення державної атестації наукових установ, 17.09.2018

Положення про експертні групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ, 17.09.2018

Деякі питання державної атестації наукових установ, 17.09.2018

Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів, 04.07.2018

Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, 15.01.2018

Про внесення змін до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій, 21.09.2017

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», 23.06.2017

Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, 09.02.2017

Про затвердження Положення про національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», 08.12.2016

Про затвердження форми Реєстраційної картки технології та її складових та інструкції по її оформленню, 09.11.2015

Про затвердження форм надання та узагальнення відомостей про напрямки використання коштів, отриманих в результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій, 13.03.2014

Про затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту, форми інноваційного проекту та Порядку проведення державної експертизи інноваційних проектів, 30.07.2013

Про затвердження Інструкції про порядок видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР, 29.06.2005

Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства в сфері інтелектуальної власності, 04.05.2005

Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об’єкт права інтелектуальної власності, 22.04.2005

Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, 15.04.2005

Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах, 02.12.2004

Про затвердження Положення про порядок здійснення моніторингу виконання інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків, 17.04.2003

Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, 18.04.2002

Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, 15.03.2002

Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторським свідоцтвами СРСР на секретні винаходи, 11.03.2002

Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи, 12.04.2001

Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, 12.04.2001

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

Про затвердження Положення про Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування, 03.02.2020

Положення про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), 19.07.2019

Про затвердження положень з питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), 19.07.2019

Про затвердження форми висновку щодо економічної ефективності інвестиційного проекту, 27.05.2020

Про затвердження Порядку ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу, 19.04.2019 

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23 листопада 2010 року № 122, 11.03.2019

Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення, 13.02.2019

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, 29.01.2019

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, та інших форм розпорядчих документів, 08.01.2019

Про затвердження Умов конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, 14.12.2018

Про затвердження Порядку наповнення та використання коштів фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, 14.12.2018

Про затвердження Положення щодо конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, 12.12.2018

Про затвердження форми журналу реєстрації документів, наданих ініціатором створення – суб’єктом господарювання, керуючою компанією, учасником індустріального (промислового) парку, для визначення переліку та обсягів ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектувальних виробів до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами і звільняються від оподаткування митом, 30.10.2018

Мінімальна кількість творів та максимальна кількість авторів відповідних видів творів для цілей рейтингового голосування для визначення осіб, які братимуть участь у зборах делегатів з числа правовласників – фізичних осіб, які передали в управління державній організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» належні їм майнові авторські права, 08.10.2018

Про затвердження Порядку рейтингового голосування, мінімальної кількості творів та максимальної кількості авторів відповідних видів творів для цілей рейтингового голосування для визначення осіб, які братимуть участь у зборах делегатів з числа правовласників – фізичних осіб, які передали в управління державній організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» належні їм майнові авторські права, 08.10.2018

Про затвердження форми інформації про державні інвестиційні проекти та інвестиційні проекти, для реалізації яких надається державна підтримка, 02.08.2018

 

Міністерство розвитку громад та територій України:

Про внесення змін до Положення про конкурсну комісію з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, 15.04.2020

Про внесення змін до Порядку оцінки проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, 15.04.2020

Про затвердження Порядку та вимог щодо оформлення, виготовлення та розміщення інформаційних табличок (наклейок) з логотипом державного фонду регіонального розвитку, які використовуються з метою ідентифікації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що фінансуються із залученням бюджетних коштів, 27.07.2018

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку:

Про внесення змін до положень про порядки реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск, 15.11.2018

 

Міністерство фінансів України:

Про затвердження Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, 09.06.2020

Про внесення змін до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, 09.06.2020

Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, 13.04.2020

Про внесення змін до Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі, 15.03.2019

Про затвердження Порядку формування відкритого переліку незалежних аудиторів у рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020, 19.12.2018

Про затвердження Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, перевезення пасажирів та інших послуг, 26.11.2018

 

Міністерство праці та соціальної політики України:

Про умови оплати праці працівників регіональних центрів інноваційного розвитку, 01.10.2007

 

Міністерство промислової політики України:

Про затвердження Форми договору про здешевлення кредитів, залучених на реалізацію інноваційних або інвестиційних проектів, 07.05.2007

 

Державне патентне відомство України:

Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі, 22.08.1995