Міжнародні документи

(також ратифіковані Україною)

► Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності щодо створення Центрів підтримки технологій та інновацій в Україні, 26.07.2018

► Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про співробітництво в галузі освіти та науки, 18.07.2017

► Угода (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про відновлення дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій, 15.03.2017, 11.04.2016

Угода між Україною та Європейським Союзом про участь України в програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 року – Рамкова програма з досліджень та інновацій (2014-2020), 15.07.2015

Угода між Міністерством інфраструктури України і Федеральним міністерством транспорту, інновацій і технологій Республіки Австрія про міжнародні комбіновані перевезення, 21.11.2013

Угода про співробітництво в сфері біомедичних досліджень між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та Міністерством науки і технологій Соціалістичної Республіки В’єтнам, 16.11.2012

Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та Міністерством науки і техніки КНР про надання підтримки у створенні українсько-китайського Інституту зварювання ім. Є.О.Патона, 20.06.2011

Угода про створення інформаційної інфраструктури інноваційної діяльності держав-учасниць СНД у формі розподіленої інформаційної системи та порталу СНД «Інформація для інноваційної діяльності держав-учасниць СНД», 19.05.2011

Про єдині принципи регулювання в сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності, 09.12.2010

Про підписання Угоди про єдині принципи регулювання в сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності, 07.12.2010

Рішення про хід підготовки попереднього проекту Міждержавної цільової програми інноваційного співробітництва держав-учасниць СНД на період до 2020 року, 19.11.2010

Угода про співпрацю щодо організації міждержавного обміну інформацією та формуванню національних баз даних авторського права і суміжних прав, 20.11.2009

Рішення про створення органу галузевої співпраці СНД в науково-технічній та інноваційній сферах, 20.11.2009

Рішення про Основні напрями довгострокового співробітництва держав-учасниць СНД в інноваційній сфері, 20.11.2009

Резолюція N C 12/2008 «Інноваційний потенціал як визначальний фактор майбутнього розвитку поштової мережі», 12.08.2008

Угода між Міністерством транспорту та зв’язку України та Федеральним міністерством транспорту, інновацій і технологій Республіки Австрія про співробітництво в галузі транспортної інфраструктури та обміну технологіями, 15.07.2008

Модельний закон про інноваційну діяльність, 16.11.2006

Заява про членство України в Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA», 09.06.2006

Статус Всесвітньої конвенції про авторське право, 15.02.2003

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав, 30.01.2003

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав, 14.02.2002

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року та положення Бернської конвенції (1971), на які є посилання в Договорі (Договір ВОІВ про авторське право) (1996), 20.12.1996

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), 1994

► Сінгапурський договір про право товарних знаків, 27.10.1994

Директива ЄС «Про гармонізацію деяких аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві», 29.10.1993

Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав (укр. / Рос.), 24.09.1993

Багатостороння конвенція про уникнення подвійного оподаткування виплат авторської винагороди, 13.12.1979

Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програми сигналів, що передаються через супутники, 21.05.1974

Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (укр / рус), 26.10.1961

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів, 24.07.1971

Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року, 06.09.1952

Міжамериканська конвенція про авторське право на літературні, наукові і художні твори, 1946