Здобувачі вищої освіти та молоді вчені можуть взяти участь у ІІ-му Всеукраїнському конкурсі наукових робіт «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення»

Здобувачі вищої освіти та молоді вчені можуть взяти участь у ІІ-му Всеукраїнському конкурсі наукових робіт «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення».

Конкурс проводять Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України», Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Офіс аналітики та консультацій з питань сталого розвитку та Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення у співпраці з Програмою розвитку ООН в Україні в рамках проекту «Належна обачність щодо прав людини в глобальних ланцюгах постачання: впровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини для справедливого відновлення» за підтримки Уряду Японії з нагоди 25-річчя заснування інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Конкурс спрямований на популяризацію в Україні підходу ООН, заснованого на правах людини, та Керівних принципів ООН з питань бізнесу і прав людини шляхом сприяння активізації та підтримки науково-дослідної роботи за складних обставин воєнного стану, вироблення пропозицій щодо науково-практичних рішень для забезпечення поваги і захисту прав людини у сфері бізнесу в умовах війни та повоєнного відновлення в Україні, включно шляхом реалізації Плану відновлення України, виконання та вдосконалення відповідних галузевих політик і нормативно-правових актів.

Положення про ІІ-й Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення: https://cutt.ly/LX4l8C4.

До участі в конкурсі запрошуються:

– здобувачі вищої освіти (молодший бакалавр, бакалавр, магістр, аспірант, асистент-стажист, ін.);

– молоді вчені (вчені віком до 35 років включно, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня (у т.ч. кандидати наук, доктора філософії), та вчені віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі).

Учасникам конкурсу необхідно врахувати:

  • для участі у конкурсі приймаються наукові роботи, які раніше не публікувалися;
  • приймаються виключно індивідуально підготовлені наукові роботи без співавторства;
  • кожен учасник може подати не більше однієї наукової роботи;
  • автори конкурсних робіт та їхні наукові керівники відповідають за якість робіт і дотримання академічної доброчесності;
  • участь у конкурсі є безкоштовною.

До 15 жовтня 2022 року на електронну адресу Оргкомітету –contest.bhr.ua@gmail.com– необхідно надіслати: заявку щодо участі (завантажити тут), конкурсну наукову роботу і скановану копію рецензії наукового керівника.

Інформація про Положення, пріоритетні напрями досліджень у межах загальної теми Конкурсу включно, про його хід і результати розміщується на сайтах: http://www.iepd.kiev.ua/https://www.ombudsman.gov.ua.

Інформаційний лист

Контакти Оргкомітету:

Санченко Алевтина – консультації із загальних питань та з питань співпраці: тел.+380973785236, ел. адреса:alla.sanchenko@gmail.com

Сошников Антон – консультації з питань оформлення, подачі, перевірки та допуску до участі наукових робіт: тел.+380955031091, ел. адреса:antonsoshnykov@gmail.com

Токунова Анастасія – консультації з питань оформлення, подачі, прийому наукових робіт: тел.+380953694272, ел. адреса:anastasiya.to@gmail.com

kyivcity.gov.ua

You may also like...